Kadry i płace

Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową firmy, dzięki której będą Państwo mogli budować swój wizerunek jako odpowiedzialnego pracodawcy oraz utrzymywać przejrzyste relacje z pracownikami. Zapewniamy rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika (od momentu zatrudnienia do zakończenia współpracy z pracownikiem), w tym przygotowywanie umów, dbałość o dołączenie aktualnych i wymaganych zaświadczeń oraz świadectw, prowadzenie akt osobowych. W ramach usługi płacowej przejmujemy na siebie Państwa obowiązek jako pracodawcy wynikający z rozliczenia zatrudnionych pracowników.
Z naszej strony zapewniamy dostęp do niezbędnej wiedzy z zakresu podatków i prawa pracy, pełną poufność przekazywanych informacji, a także zgodność dokumentów i rozliczeń kadrowych z aktualnie obowiązującym prawem. Swoimi usługami wspieramy firmy całościowo, prowadząc pełną obsługę kadr i płac, a także przejmując na siebie niektóre z zadań wewnętrznych działów (outsourcing), tym samym wspierając klientów, którzy chcą zmniejszyć koszty związane z administracją kadrami w określonym zakresie. Usługa kadry i płace BRK Finanse pozwoli Państwu sprawnie zarządzać personelem oraz budować strategię personalną w oparciu o zasoby kadrowe i plany rozwojowe.
 • Obsługa kadrowa:

 • przygotowanie treści umów
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji szkoleń BHP, badań wstępnych, okresowych, kontrolnych
 • ewidencja czasu pracy i nieobecności
 •  sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • kontrola zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie nadzorowanego obszaru
 • sporządzanie dokumentów i raportów dotyczących zatrudnienia i płac na indywidualne
 • potrzeby klienta
 • Obsługa płacowa:

 • sporządzanie listy płac
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT11, PIT4R, PIT8, PIT8AR
 • przygotowanie deklaracji dla pracowników
 • obliczanie wysokości należnych składek na ubezpieczenia
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie dokumentów i raportów dotyczących płac na indywidualne potrzeby klienta

Skontaktuj się

w celu uzyskania szczegółowej wyceny

Wyceń