Księgowość i podatki

Proponujemy outsourcing księgowości, dzięki któremu zyskają Państwo możliwość efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Nasz zakres usług uzależniony jest od formy prowadzonej działalności gospodarczej, ale łączy je jedno: gwarancja, że do zadań podejdziemy z pełną odpowiedzialnością i sumiennością. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej i bezpiecznej obsługi księgowej, aby klient mógł skoncentrować się wyłącznie na prowadzonym biznesie, mając pewność, że powierza sprawy księgowym o wysokich kwalifikacjach. Wszystkie zadania wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i praktyką organów podatkowych i sądów.
Świadczymy usługi księgowe dla dużych przedsiębiorstw (księgi handlowe, czyli pełna księgowość), dla jednoosobowych działalności gospodarczych (książka przychodów i rozchodów) oraz podatników ryczałtowych. O całkowitym bezpieczeństwie naszych usług i o odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie ksiąg i ewidencji świadczy objęcie działalności BRK Finanse ochroną ubezpieczeniową OC. Przekazanie spraw związanymi z prowadzeniem księgowości firmie BRK Finanse w znaczący sposób usprawni nadzór nad finansami, minimalizując Państwa nakład czasu, koszty własne i prace administracyjne.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość):

 • ewidencja środków trwałych
 • rejestry podatku VAT
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz opracowanie planu kont
 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych
 • kontrola rozrachunków i potwierdzanie sald należności
 • sporządzanie raportów kasowych
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • przygotowanie deklaracji rozliczeniowych oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie i załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa
  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

  • ewidencja zdarzeń gospodarczych
  • rejestry podatku VAT
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • przygotowanie deklaracji rozliczeniowych PIT VAT oraz ich dostarczenie do Urzędu
   Skarbowego
  • sporządzanie rozliczenia rocznego
  • reprezentowanie i załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach
   udzielonego pełnomocnictwa
  • Prowadzenie ewidencji dla podatników ryczałtowych:

  • ewidencja zdarzeń gospodarczych
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • reprezentowanie i załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

  Skontaktuj się w celu

  uzyskania szczegółowej wyceny

  wyceń