Nowe limity w podatku dochodowym i VAT na 2017 rok.

 • Nowe limity w podatku dochodowym i VAT na 2017 rok.

  Nowe limity w podatku dochodowym i VAT na 2017 rok.

  W 2017 roku z ryczałtu będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w 2016r.:

  -Uzyskują przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 644.640 zł. (150.000 euro x 4,2976 zł/euro)

  – uzyskują przychody  z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 644.640 zł. (150.000 euro x 4,2976 zł/euro)

  Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2016r. nie przekraczają kwoty 107.440 zł (tj. 25.000 euro x 4,2976 zł/euro).

  Status małego podatnika, będzie posiadać przedsiębiorca, u którego wartość przychodów za sprzedaży za 2016r. nie przekroczy 5.157.000 zł.

  Limit jednorazowej amortyzacji, który wyznacza ustawa to kwota 50.000 euro, a na 2017r. wyniesie 215.000zł.

  Limit zwolnienia z VAT. Od 1 stycznia 2017r. zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwolniona od podatku będzie sprzedaż dokonywana przed podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.

  Komentowanie niemożliwe.