Zmienią się zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni.

 • Zmienią się zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni.

  Zmienią się zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni.

  Od 1 Stycznia 2017 r. mają zmienić się zasady zwrotu różnicy VAT w terminie 25-dniowym. Zmiana brzmienia tego przepisu ma na celu ograniczenie stosowania zwrotu równicy podatku w przyspieszonym, 25-dniowym terminie jedynie do sytuacji, gdy:

  1. Należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym i podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające taką zapłatę,

   

  1. Łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (innych niż uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekroczy 15.000 zł,

   

  1. Podatnik przez rok (kolejne dwanaście miesięcy) poprzedzający okres, w rozliczeniu za który występuje w zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje podatkowe.

  Komentowanie niemożliwe.