Zwolnienie z kas rejestracyjnych w 2017 roku.

 • Zwolnienie z kas rejestracyjnych w 2017 roku.

  Zwolnienie z kas rejestracyjnych w 2017 roku.

  Od 1 stycznia 2017 obowiązywało będzie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas.
  Z projektu jaki przedstawiło Ministerstwo Finansów wynika, że nowe rozporządzenie powielało będzie rozporządzenie obowiązujące do 31.12.2016r. Przewidywane zmiany obejmowały będą pozycje 38 i 39 załącznika. Podmioty, które stosowały będą zwolnienia, w związku z regulowaniem ich należności za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK będą zobowiązane przed 1.01.2017r. lub najpóźniej przed dniem wykonania czynności o których mowa w pozycjach 38 i 39 załącznika, upoważni bank, mający siedzibę na terytorium kraju lub SKOK, prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.
  Upoważnienia należy sporządzić w 2 egzemplarzach- jeden dla banku lub SKOK, drugi dla Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika.

  Komentowanie niemożliwe.